Toplama / Added

Toplama / Added

  Aksay Dağıtım, kargo ve lojistik hizmetlerinde Müşteri memnuniyetinde önemli unsurlardan olan depolama ve paketleme maliyetlerini minimize ederek müşterilerine ekonomik katkı sağlar.Depolama aynı zamanda stok sorumluluğunu almakla beraber operasyon kalitesini de üst seviyeye çıkartmada önemli bir argümandır. Aksay Pazarlama Dağıtım depolama hizmeti vermekle işleyiş olarak Tedarikçi,Satıcı ve Tüketici arasında zimmet zinciri oluşturmaktadır.Ürünün Tedarikçi’den başlayarak Tüketiciye teslim edilmesine kadar geçen süreçleri kontrol edilebilir bir operasyon sağlamaktadır.Aksay Distribution provides an economic contribution to its customers by minimizing storage and packaging costs which are an important factor in customer satisfaction in cargo and logistics services. Aksay Marketing Distribution serves as a storage chain between the Supplier, the Seller and the Consumer. The processes of the product from the supplier to the delivery to the consumer are controlled.