Takip / Follow

Takip / Follow

    Ürünlerin sevk edilmeye hazır hale getirilmesi (paketlenip / elleçlenmesi ve barkotlanması)uzman operasyon kadroları ile yapılmaktadır.Sevk edilen her paket tüketiciye SMS ile bilgilendirme yapılıp müşteri hizmetleri personelleri tarafından teslimat yapılana kadar takip edilmektedir.Teslimat süreçlerinde yaşanılan her sorun Müşteri hizmetleri tarafından gönderen firma bilgilendirilerek tüketicinin ürünü ile en kısa sürede buluşması sağlanmaktadır.

Gönderici (satıcı)aynı zamanda online yazılım olan Aksay Pazarlama Dağıtım tarafından kullanılan kargo programı panelini şifrelerini aldıktan sonra her bir gönderisini dolayısıyla Cari hesabını güncel olarak takip edebilir.Aynı takip işlemini tüketici telefonuna gelen SMS te belirtilen barkot numarası ile kendisi de takip etmektedir.

Products are ready to be shipped (packaged / handled and barcoded) with expert operation staff. Each package is informed to the consumer by SMS and followed by delivery by customer service personnel. product is provided to meet as soon as possible.

The sender (seller) can also keep track of each shipment and thus the current account after receiving the cargo program panel which is used by the online software Aksay Pazarlama Dağıtım.